Life Changing Fund biedrība

Lasīt rakstu: English, Russian

Biedrības “LIFE CHANGING FUND” darbība notiek ciešā sadarbībā ar Bauskas Kristīgo centru “Jaunā Dzīve” un tā darbojās sekojošos virzienos:

1. Labdarība – Palīdzēt cilvēkiem, piedāvājot tiem finansiālu, praktisku, morālo palīdzību un atbalstu. Īpaši vientuļiem cilvēkiem, atraitnēm un bāreņiem.
2. Semināru, konferenču un citu kristīgo pasākumu organizācija.
3. Sadarbība un palīdzība organizācijām, kuras palīdz ēbrejiem un Izraēlai.

Kontakt informācija:
Valdes priekšsedētājs: Andrejs Zaluckis
Mob.nr: +37122054431
Epasts: lifechanginglatvia@gmail.com
Interneta vietne: www.newlife.lv/lcf
Adrese: Mēmeles iela 1, Bauska, LV-3901

Bankas rekvizīti:
Vārds: LIFE CHANGING FUND biedriba
Reg.nr. 40008229792
Konts: LV18HABA0551045939669
Swift: HABALV22