Konference L.I.F.E. 2019 dienas plāns

Четверг 8 августа/Ceturtdiena/Thursday

12.00 – 16.15 – регистрация/reģistrācija/registration

16.30 – 17.00  – прославление/slavēšana/worship

17.00 – 18.30 – 1-я сессия/sesija/session

(открытие конференции/konferences atklāšana/conference opening)

18.30 – 19.30 – ужин/vakariņas/dinner

19.30 – 21.00 – 2-я сессия/sesija/session

21.00 – 21.30  – кофе, чай/kafija, tēja/snack

Пятница 9 августа/Piektdiena/Friday

8.00 – 8.45 – завтрак/brokastis/breakfast

9.00 – 9.30  – прославление/slavēšana/worship

9.30 – 11.00 – 3-я сессия/sesija/session

11.00 – 11.45 перерыв/pārtraukums/coffee break

11.45 – 13.15 – 4-я сессия/ sesija/session

13.15 – 16.30 – обед и свободное время/pusdienas un brīvais laiks/lunch and time for rest

16.30 – 17.00 – прославление/slavēšana/worship

17.00 – 18.30 – 5-я сессия/ sesija/ session

18.30 – 19.30 – ужин/vakariņas/dinner

19.30 – 21.00 – 6-я сессия/ sesija/session

21.00 – 21.30 – кофе,чай/kafija, tēja/snack

21.30 – 23.00 – Время хвалы и поклонения

/Slavēšanas un pielūgsmes laiks/Praise and worship

Суббота 10 августа/Sestdiena/Saturday

8.00 – 8.45 – завтрак/brokastis/breakfast

9.00 – 9.30  – прославление/slavēšana/worship

9.30 – 11.00 – 7-я сессия/ sesija/session

11.00 – 11.45 – перерыв/pārtraukums/coffee break

11.45 – 13.15 – 8-я сессия/ sesija/session

(закрытие kонференции, хлебопреломление, обед /konferences noslēgums, svētais vakarēdiens, pusdienas / conference closing, communion, lunch).