Sākumlapa

Lasīt rakstu: English, Russian

15 hours ago

Jaunā Dzīve, Bauska
Laipni lūgti!Skaties mūs arī YouTube:ej.uz/subscribe_newlifeAicinām Jūs dalīties ar tiešraidi!Mēs esam šeit priekš Jums!Bauskas Kristīgais centrs ''Jaunā dzīve". ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vecāki bieži jauc jēdzienus:"audzināšana" un "izglītošana" un domā, ka viņi bērnus ir izaudzinājuši, kad ir likuši viņiem izmācīties tik daudz priekšmetu. Līdz ar to vecāki bieži ir vīlušies savos bērnos turpmākajos gados. (Antons Rubinšteins)--Родители часто путают понятия: “воспитание” и “образование” и думают, что они дали ребенку воспитание, когда они заставили его изучить столько-то предметов. Отсюда столь частое разочарование родителей в своих детях в последующие годы.(Антон Рубинштейн)#ģimenes_piektdiena #семейная_пятница #Family_Friday #jaunādzīvebauska ... See MoreSee Less
View on Facebook
www.youtube.com/watch?v=-mb7k_bUYE4Lūgsim kopā Dievu! ❤ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Lūgšana atgādina mums par to, ka mēs nespējam visu kontrolēt, un tuvina mūs Tam, Kuram ir šī iespēja. (Kregs Grošels)--Молитва напоминает нам о том, что мы не можем все контролировать, и делает ближе к Тому, у Кого есть эта возможность. (Крег Грошел)#lūgšanu_ceturtdiena #молитвенный_четверг #jaunādzīvebauska #prayer_thursday ... See MoreSee Less
View on Facebook
RU/LVНе пугайся слабостей и не презирай слабости других. Все мы несовершенны. ❤Церковь — это место лечебницы для слабых, а не санаторий для святых. Пусть наше стремление к совершенству не перекрывает дорогу для слабых в церковь. Представь, сколько косых взглядов поймает на себе курильщик или человек с запахом перегара, которые пришли в церковь. Ведь им там самое место! А чем отличаешься ты от них, тот, кто не может сдерживать свой язык, мысли, только тем, что от тебя пахнет приятно. Наше общество учит нас тому, что слабости это стыдно, а хвалиться надо только сильными сторонами. Честно посмотри в своё сердце, и не прячь свои слабости, а неси их Богу. Страх быть отвергнутым не даёт нам показать всего себя. Мечта Иисуса — создать общество, которое будет способно принять пьяниц, проституток,....., а не клуб великих и удобных для себя людей.❤--Nebaidies no vājībām un nenicini vājības citos. Mēs visi esam nepilnīgi. ❤Draudze - tā ir slimnīca vājajiem, nevis sanatorija svētajiem. Lai mūsu centieni draudzē uz pilnību neaizklāj ceļu vājajiem. Iztēlojies, cik šķību skatienu uz sevi saņems smēķētājs vai cilvēks ar dūmu smaku, kuri atnākuši uz draudzi. Tieši tur viņiem ir īstā vieta! Bet ar ko tu atšķiries no viņiem, tas, kurš nevari noturēt savu mēli, domas, vienīgais tas, ka tu labi smaržo. Mūsu sabiedrība māca mūs tam, ka par vājībām jākaunas, bet lielīties vajag tikai ar stiprajām pusēm. Godīgi ieskaties savā sirdī un neslēp savas vājības, bet nes tās Dievam. Bailes tikt atraidītam neļauj mums parādīt sevi pilnībā. Jēzus sapnis - radīt sabiedrību, kura būtu spējīga pieņemt dzērājus, prostitūtas,...., nevis klubiņu vareniem un sev izdevīgiem cilvēkiem.❤#līderu_trešdiena #лидерская_среда #jaunādzīvebauska #leaders_wednesday ... See MoreSee Less
View on Facebook